logofacebook-small.jpg

Academia 

Mediální partneři 2010

Ceska televize

Mediální partneři 2010

ČR1 - Radiožurnál

Mediální partneři 2010

Leonardo

Mediální partneři 2010

 

Leonardo

Mediální partneři 2010

Leonardo

Mediální partneři 2010

Věda.cz

Mediální partneři 2010

21. století

Mediální partneři 2010

Port

Pořad Port
Mediální partneři 2010

Živa

Mediální partneři 2010

Český domov

Mediální partneři 2010

 

Český domov

Mediální partneři 2010

Český domov

Mediální partneři 2010

Český domov

Mediální partneři 2010

Český domov

Mediální partneři 2010

 

Český domov

Mediální partneři 2010

 

Český domov

Veda na Vasi strane

Organizátor festivalu

logo-av.jpg

Logo-TVT2011.jpg

Spot festivalu

tvt.jpg

Jaký byl program
TVT 2010

Výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Tipy osobností

Různorodost zdrojů energie aneb Michaelův energetický koktejl

Nigel Bellingham

Nigel Bellingham
ředitel British Council Česká republika

„Dr. Michael Londesborough je pro mě zárukou výborného vystoupení. Rád bych doporučil jeho přednášku o zdrojích energie - aktuální výzvy pro vědce, politiky a celou naši společnost. Líbí se mi, jakým způsobem Michael vysvětluje různé jevy – dokáže rozesmát, motivovat k zamyšlení nebo dokonce šokovat. British Council v rámci popularizace vědy spolupracuje s Michaelem již řadu let. Tento britský vědec je rovněž garantem našeho nového projektu Famelab.“

I vy máte možnost navštívit tuto přednášku!

Více tipů osobností

Výsledky vyhledávání

Rozšířené vyhledávání

Výsledky vyhledávání

Zobrazené akce: životní prostředí
Počet nalezených akcí: 34
Relevance: 100%
ico-html Bermudský milostný trojúhelník - Jak ochranář s lesníkem milovali českou přírodu, až z toho na smrt onemocněla
1. listopadu 2010, Praha, přednáška, životní prostředí
Naše příroda za ochranu nepochybně stoji. Ale chráníme ji dobře? Chráníme opravdu to, co ochranu potřebuje? Necháváme ty nejpotřebnější na holičkách? V naší republice existují dva „konkurenční“ pohledy na ochranu přírody.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 86%
ico-html Bermudský milostný trojúhelník: Jak ochranář s lesníkem milovali českou přírodu, až z toho na smrt onemocněla
České Budějovice, přednáška, biologie, životní prostředí
Naše příroda za ochranu nepochybně stojí. Ale chráníme ji dobře? Chráníme opravdu to, co ochranu potřebuje?
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar
Relevance: 86%
ico-html Biodiverzita vodního hmyzu a její využití pro sledování kvality vody
České Budějovice, přednáška, životní prostředí, biologie
prof. RNDr. Tomáš Soldán, DrSc., Entomologický ústav Vodní hmyz tvoří nejméně 70-80 % bezobratlých organizmů žijících na dně tekoucích vod (u nás nejméně 3000 druhů řádů zejména vážek, jepic, pošvatek, chrostíků, ploštic, brouků, dvoukřídlých a dalších).
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar
Relevance: 86%
ico-html Entomofauna invazních rostlin a příklady invazních druhů hmyzu
České Budějovice, přednáška, biologie, životní prostředí
Invazním druhem rozumíme takový druh, který se dostane do míst, kde před tím nikdy nežil a samovolně se zde šíří. Pokud je takovým druhem rostlina, pak ve své nové domovině představuje pro místní herbivorní faunu zcela nový fenomén.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar
Relevance: 86%
ico-html Fauna Svalbardu očima parazitologů
České Budějovice, přednáška, biologie, životní prostředí
Informace o práci parazitologů na polární stanici v centrální části souostroví Špicberky. Zvířata, žijící v Arktidě a jejich paraziti. Mořští měkkýši a další bezobratlí jako mezihostitelé motolic.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar
Relevance: 86%
ico-html Geneticky modifikované rostliny – proč je potřebujeme a jak je získáváme
České Budějovice, přednáška, biologie, životní prostředí
Geneticky modifikovaná rostlina je rostlina, jejíž dědičný materiál byl cíleně změněn jiným způsobem než křížením či mutagenezí.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar
Relevance: 100%
ico-html Islandské sopky
1. listopadu 2010, Praha, přednáška, životní prostředí
Pro mnohé překvapivý vliv erupcí sopečného komplexu Ejafjallajökull na letecký provoz nad Evropou na jaře t. r. upřel pozornost veřejnosti celého světa na islandské vulkány.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 86%
ico-html Kyselé zprávy o stavu šumavských jezer
České Budějovice, přednáška, biologie, životní prostředí
Šumavská jezera odedávna přitahovala zájem turistů i badatelů – první zprávy o jejich oživení jsou více než 130 staré.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar
Relevance: 86%
ico-html Nečekaně živá půda aneb Jak půdní organismy ovlivňují náš svět
České Budějovice, přednáška, biologie, životní prostředí
V půdě žije obrovské množství živočichů, rostlin a mikroorganismů. Zvláště pro mikroorganismy je půda vhodným a důležitým životním prostředím.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar
Relevance: 86%
ico-html Potápěčský výzkum jezer a údolních nádrží v ČR
České Budějovice, přednáška, biologie, životní prostředí
Hlubiny jezer a nádrží v ČR skýtají z hlediska rybí obsádky ještě mnohá tajemství.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar
Relevance: 100%
ico-html Povodňové sedimenty řeky Moravy - významný archív vlivu člověka na krajinu
1. listopadu 2010, Praha, přednáška, životní prostředí
Od středověku množství povodní postupně narůstalo v důsledku odlesňování a zemědělské činnosti. Lidské zásahy v povodí Moravy, prováděné od poloviny minulého století, výrazně zvýšily intenzitu povodní a s ní spojenou ničivou sílu řeky.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 86%
ico-html Vetřelec versus Predátor – vztahy mezi invazními slunéčky a jinými afidofágy
České Budějovice, přednáška, biologie, životní prostředí
Pro afidofágní slunéčka je běžný vysoký stupeň vnitrodruhového kanibalismu, zejména mezi larvami. Zároveň je běžná i mezidruhová predace mezi příslušníky afidofágní gildy.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar
Relevance: 86%
ico-html Vodní květy řas a sinic v nádržích
České Budějovice, přednáška, biologie, životní prostředí
Asi každý, kdo se v létě chodí koupat do přírodních koupališť, rybníků nebo nádrží, narazil na fenomén nazývaný vodní květ. Jedná se o hromadné, pouhým okem viditelné přemnožení řas nebo sinic, které způsobuje řadu problémů.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar
Relevance: 86%
ico-html Vymírání motýlů a ekologická teorie
České Budějovice, přednáška, biologie, životní prostředí
Motýli nejsou jen krásní a ohrožení, ale i pouční a plní překvapení. Vymírání motýlů nás nutí přehodnotit četné zakořeněné představy o minulosti přírodních stanovišť a krajiny.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar
Relevance: 100%
ico-html Země – šťastná planeta
1. listopadu 2010, Praha, přednáška, životní prostředí
Výjimečnost Země jako zatím jediného známého místa ve vesmíru, kde prosperuje život.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 86%
ico-html Údolní nádrže – pouhá zásobárna vody nebo přírodní fenomén zasluhující respekt a ochranu?
České Budějovice, přednáška, biologie, životní prostředí
Většina obyvatel našeho kraje pije upravenou vodu z Římovské přehrady na Malši. V přednášce se dozvíte jak údolní nádrže fungují a k čemu je dobrý soustavný výzkum těchto svébytných vodních ekosystémů.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar
Relevance: 100%
ico-html Čas hlupáků
1. listopadu 2010, Praha, film, životní prostředí
Ocitáme se v roce 2055 a zarmoucený archivář nás provádí filmovými materiály ze začátku 21. století, aby nám ukázal začátek konce; čas, kdy bylo ještě možné odvrátit nezadržitelnou katastrofu.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 100%
ico-html Energie – budoucnost lidstva
2. listopadu 2010, Plzeň, přednáška, životní prostředí
Beseda pro studenty a veřejnost s odborníkem o energetice.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar
Relevance: 100%
ico-bin Nepříjemná pravda
2. listopadu 2010, Praha, film, životní prostředí
Al Gore vysvětluje vědecké závěry a důkazy o oteplování atmosféry jako výsledek lidské činnosti. Upozorňuje na ekonomické, politické a morální důsledky, které trvalá změna klimatu přinese. Diskuse, říká Gore, skončila.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 100%
ico-html Přijde potopa anebo už byla? – změny hladiny oceánu v historii Země, role klimatu a pohybů zemské kůry
2. listopadu 2010, Ostrava, přednáška, životní prostředí
Sdělovací prostředky přinášejí často zkreslený a zkratkovitý pohled na změny mořské hladiny, které v současné době probíhají a v souvislosti s klimatickými změnami mohou v měřítku desítek až stovek let získat dramatický rozměr.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar