logofacebook-small.jpg

Academia 

Mediální partneři 2010

Ceska televize

Mediální partneři 2010

ČR1 - Radiožurnál

Mediální partneři 2010

Leonardo

Mediální partneři 2010

 

Leonardo

Mediální partneři 2010

Leonardo

Mediální partneři 2010

Věda.cz

Mediální partneři 2010

21. století

Mediální partneři 2010

Port

Pořad Port
Mediální partneři 2010

Živa

Mediální partneři 2010

Český domov

Mediální partneři 2010

 

Český domov

Mediální partneři 2010

Český domov

Mediální partneři 2010

Český domov

Mediální partneři 2010

Český domov

Mediální partneři 2010

 

Český domov

Mediální partneři 2010

 

Český domov

Veda na Vasi strane

Organizátor festivalu

logo-av.jpg

Logo-TVT2011.jpg

Spot festivalu

tvt.jpg

Jaký byl program
TVT 2010

Výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Tipy osobností

Různorodost zdrojů energie aneb Michaelův energetický koktejl

Nigel Bellingham

Nigel Bellingham
ředitel British Council Česká republika

„Dr. Michael Londesborough je pro mě zárukou výborného vystoupení. Rád bych doporučil jeho přednášku o zdrojích energie - aktuální výzvy pro vědce, politiky a celou naši společnost. Líbí se mi, jakým způsobem Michael vysvětluje různé jevy – dokáže rozesmát, motivovat k zamyšlení nebo dokonce šokovat. British Council v rámci popularizace vědy spolupracuje s Michaelem již řadu let. Tento britský vědec je rovněž garantem našeho nového projektu Famelab.“

I vy máte možnost navštívit tuto přednášku!

Více tipů osobností

Výsledky vyhledávání

Rozšířené vyhledávání

Výsledky vyhledávání

Zobrazené akce: fyzika
Počet nalezených akcí: 27
Relevance: 100%
ico-html Mezinárodní laserové centrum ELI v ČR
1. listopadu 2010, Praha, přednáška, fyzika
Vědecké aktivity centra ELI Beamlines zahrnou nejen řadu oblastí fyziky, ale přinesou prospěch i vědám o živé přírodě, umožní nové postupy v onkologii a v zobrazovacích technikách v lékařství obecně a uplatní se i ve vývoji nových materiálů a nanotechnologií.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 100%
ico-html Aplikace klasické meteorologie na zabezpečení leteckého provozu
2. listopadu 2010, Praha, kavárna, fyzika
Letecká meteorologie je jedním z podoborů vědního oboru zabývajícího se fyzikálními pochody v atmosféře a jejich vlivy na planetu Zemi a život na ní.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 88%
ico-html Fyzikální a detektivní chemie
2. listopadu 2010, Praha, přednáška, chemie, fyzika
Přednáška uvede některé moderní analytické techniky a na praktických ukázkách bude demonstrováno použití pro určování molekul ve vědě i v praktickém životě.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 100%
ico-html Interferometrie – měření světlem
2. listopadu 2010, Brno, přednáška, fyzika
Přednáška je zaměřena na problematiku přesného měření malých vzdáleností v mikro a především v nanosvětě. Popisuje, jak je měření délek vázáno na vlnovou délku světla, jakou roli hrají v měření lasery, interference světla a jaká je návaznost na ostatní veličiny a jednotky, zvláště čas.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Brno
Relevance: 100%
ico-html Létající nanolaboratoře: volné klastry a nanočástice v molekulových a laserových paprscích
2. listopadu 2010, Praha, přednáška, fyzika
V této přednášce se budeme zabývat klastry a nanočásticemi. Klastry jsou soubory molekul či atomů vázaných slabšími interakcemi, než jsou typické chemické vazby, např. vodíkovými můstky, které hrají klíčovou úlohu v nejrůznějších oblastech od fyziky po biologii.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 100%
ico-bin Největší urychlovač LHC na cestě k poznání počátku vesmíru
2. listopadu 2010, Brno, přednáška, fyzika
Koncem minulého roku byl úspěšně spuštěn v laboratoři CERN největší urychlovač na světě. Povíme si, proč se takové urychlovače staví, proč se jedná o tak náročné zařízení.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Brno
Relevance: 88%
ico-html O jedné moderní analytické metodě aneb Jaké atomy se skrývají pod povrchem
2. listopadu 2010, Praha, přednáška, chemie, fyzika
Velmi užitečným nástrojem pro diagnostiku složení povrchů materiálů je metoda Hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů SIMS. Jedná se o velmi univerzální metodu, která nachází uplatnění ve výzkumu a vývoji nových materiálů ve sledování kontaminace v přírodě.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 62%
ico-bin Termojaderná fúze a obnovitelné zdroje energie
2. listopadu 2010, Praha, přednáška, životní prostředí, fyzika, svět vědy
Termojaderná fúze a obnovitelné zdroje energie. Jaký je rozdíl a co spojuje dva zdánlivě odlehlé energetické zdroje? Konkurují si, doplňují se?
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 75%
ico-html Fotovoltaika
3. listopadu 2010, Hradec Králové, přednáška, fyzika, životní prostředí
Přednáška představí princip získávání elektřiny ze slunečního světla, současnost a budoucnost fotovoltaiky, místo fotovoltaických elektráren v energetickém mixu České republiky.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar
Relevance: 100%
ico-bin Havárie průmyslových zařízení z hlediska materiálového inženýrství
3. listopadu 2010, Praha, přednáška, fyzika
Na konkrétních případech průmyslových havárií tlakových zařízení bude představen obor materiálové inženýrství a rozbor stop z hlediska některých kriminalistických technických oborů.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 75%
ico-html ITER – svět vědy, techniky a naděje
3. listopadu 2010, Praha, přednáška, svět vědy, fyzika
V jižní Francii začíná pomalu vyrůstat jedna z největších investic dnešního výzkumu – termonukleární reaktor ITER. Projekt ITER spojuje rozdílné kultury tím, že vedle vědeckého a technického poznání nabízí i naději na nový, dlouhodobě udržitelný energetický zdroj.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 75%
ico-html Neeukleidovská geometrie a gravitace
3. listopadu 2010, Praha, přednáška, matematika, fyzika, digitální technologie
Zamyslíme se nad geometrií na křivých plochách. Ukážeme si, že trojúhelník může mít všechny úhly pravé a obvod kružnice může být kratší než 2 πr.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 100%
ico-html Nestabilita zavěšení mostů
3. listopadu 2010, Ostrava, přednáška, fyzika
Přednáška je věnována otázkám nestabilního chování zavěšených mostů s ohledem na aspekty vedoucí až k haváriím.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar
Relevance: 100%
ico-html Optická vlákna budoucnosti pro medicínu, životní prostředí a komunikace
3. listopadu 2010, Praha, přednáška, fyzika
Uvidíte technologii přípravy optických vláken, videoprojekci a praktické ukázky. Součástí exkurze bude prezentace dosažených výsledků pracoviště v oblasti telekomunikačních optických vláken a současných projektů zaměřených na oblast optických vláknových senzorů.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 88%
ico-html Umíme zacházet inteligentně s inteligentními materiály?
3. listopadu 2010, Praha, přednáška, fyzika, matematika
„Inteligentními“ nazýváme materiály, které si „pamatují“ něco ze své termo/magneto/elektro/mechanické historie. Na počítačové řízení inteligentních mechanických prvků nestačí dostupné komerční algoritmy a je třeba zapojit také normální rozum.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 100%
ico-html Země z pohledu astronoma
3. listopadu 2010, Praha, přednáška, fyzika
Pohled na Zemi ve starověku, středověku a v současné astronomii. Pravděpodobnost života mimo Zemi a otázka spojení s jinými civilizacemi.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 100%
ico-html Elektronový mikroskop – okno do polovodičového nanosvěta
4. listopadu 2010, Praha, přednáška, fyzika
Předvedeme vám činnost řádkovacího elektronového mikroskopu v praxi na reálných vzorcích, možnosti zvětšení a způsoby expozice. Můžeme si společně prohlédnout i vaše vzorky, jestliže to dovolí jejich velikost a charakter.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 88%
ico-html Jak násobili astronomové v době Rudolfa II.
4. listopadu 2010, Praha, přednáška, matematika, fyzika
Na přelomu 15. a 16. století německý astronom J. Werner objevil nenápadný vzoreček, ve kterém se součin dvou goniometrických funkcí převádí na rozdíl. Tento objev otevřel cestu, pro použití tabulek funkcí sinus a kosinus ve prospěch ulehčení násobení větších čísel.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 100%
ico-html Jasné světlo ze skleněných nitek – vláknové lasery a zesilovače
4. listopadu 2010, Praha, přednáška, fyzika
Seznámíte se s pokročilými aplikacemi vláknových laserů a zesilovačů v moderních komunikačních systémech. Sami si můžete prozkoumat šíření světla v optických vláknech a jejich vnitřní strukturu.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 100%
ico-html Nalezneme jednu molekulu mezi miliardou jiných – optické biosenzory s povrchovými plazmony
4. listopadu 2010, Praha, přednáška, fyzika
Nahlédnete do nitra prototypu biosenzorů s povrchovým plazmonem a dozvíte se, jak je lze uplatnit například v medicíně nebo při ochraně před nebezpečnými látkami.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha