logofacebook-small.jpg

Academia 

Mediální partneři 2010

Ceska televize

Mediální partneři 2010

ČR1 - Radiožurnál

Mediální partneři 2010

Leonardo

Mediální partneři 2010

 

Leonardo

Mediální partneři 2010

Leonardo

Mediální partneři 2010

Věda.cz

Mediální partneři 2010

21. století

Mediální partneři 2010

Port

Pořad Port
Mediální partneři 2010

Živa

Mediální partneři 2010

Český domov

Mediální partneři 2010

 

Český domov

Mediální partneři 2010

Český domov

Mediální partneři 2010

Český domov

Mediální partneři 2010

Český domov

Mediální partneři 2010

 

Český domov

Mediální partneři 2010

 

Český domov

Veda na Vasi strane

Organizátor festivalu

logo-av.jpg

Logo-TVT2011.jpg

Spot festivalu

tvt.jpg

Jaký byl program
TVT 2010

Výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Tipy osobností

Různorodost zdrojů energie aneb Michaelův energetický koktejl

Nigel Bellingham

Nigel Bellingham
ředitel British Council Česká republika

„Dr. Michael Londesborough je pro mě zárukou výborného vystoupení. Rád bych doporučil jeho přednášku o zdrojích energie - aktuální výzvy pro vědce, politiky a celou naši společnost. Líbí se mi, jakým způsobem Michael vysvětluje různé jevy – dokáže rozesmát, motivovat k zamyšlení nebo dokonce šokovat. British Council v rámci popularizace vědy spolupracuje s Michaelem již řadu let. Tento britský vědec je rovněž garantem našeho nového projektu Famelab.“

I vy máte možnost navštívit tuto přednášku!

Více tipů osobností

Výsledky vyhledávání

Rozšířené vyhledávání

Výsledky vyhledávání

Zobrazené akce: historie
Počet nalezených akcí: 16
Relevance: 100%
ico-html Německý dům - stavba bez historické paměti
1. listopadu 2010, Brno, přednáška, historie
Přednáška posluchače seznámí se zaniklou stavbou německého Brna, Německým domem, který stál mezi lety 1891-1945 na dnešním Moravském náměstí.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Brno
Relevance: 100%
ico-html Obchod, hostiny a zábava ve Vladislavském sále na Pražském hradě
1. listopadu 2010, Praha, přednáška, historie
Na přelomu let 2008 a 2009 se uskutečnil záchranný archeologický výzkum při opravě podlahy Vladislavského sálu na Pražském hradě. Suché klenební zásypy uchovaly svědectví o luxusním životě, který se odehrával v sále v 16. až 18. století.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 87%
ico-html Zlaté velkomoravské šperky jako produkt řemeslné výroby
1. listopadu 2010, Brno, přednáška, kavárna, historie
Při zpracování hmotné kultury na mimořádně početném a na nálezy z drahých kovů bohatém pohřebišti u mikulčické baziliky byla prozatím větší pozornost věnována zlatým gombíkům a náušnicím.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Brno
Relevance: 100%
ico-html Účinky zemětřesení a vulkanických erupcí na starých rytinách
1. listopadu 2010, Praha, přednáška, historie
V Evropě 15.–19. století suplovaly grafické tiskařské techniky – především mědiryt – roli dnešních sdělovacích prostředků: grafické obrázky totiž přinášely, i když často se zpozděním a obsahovou deformací, jako jediné aktuální informace širokým vrstvám převážně negramotného obyvatelstva.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 100%
ico-html Katastrofy ve starých českých tiscích
2. listopadu 2010, Praha, přednáška, historie
Pohromy a katastrofy jsou součástí lidské každodennosti. Petra Večeřová, specialistka na dějiny knihtisku v našich zemích působící v Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK, představí ve své přednášce zajímavé příklady obrazu těchto událostí a jejich percepce v textech starých tisků.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 75%
ico-html Nacionalismus a střední Evropa – obtížné dědictví habsburské monarchie
2. listopadu 2010, Praha, přednáška, kavárna, historie, sociologie
Přednáška se zaměří na minulost a současnost multikulturalismu ve střední Evropě.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 100%
ico-html Jaká hrůza k poslouchání: pohromy a Boží znamení v kramářských tiscích
3. listopadu 2010, Praha, přednáška, historie
Kramářské písně, tento literární útvar na pomezí lidové tvorby a umělecké poezie, nám dnes zprostředkují pohled do myšlenkového světa převážně prostých čtenářů a posluchačů, lačných příběhů, o nichž kramářské tisky poutavě vyprávěly. Právě některá líčení různých katastrof a přírodních pohrom si pro svoji přednášku vybrala Iva Bydžovská.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 87%
ico-html Naše vlast Mähren: Němci na Moravě od středověku do první světové války
3. listopadu 2010, Brno, přednáška, kavárna, historie
Navzdory skutečnosti, že Němci tvořili po několik století podstatnou část obyvatelstva Moravy, nemáme dosud k dispozici práci, která by se jimi soustavně zabývala v širší historické perspektivě.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Brno
Relevance: 87%
ico-html Brno ve vzpomínkách německých obyvatel
4. listopadu 2010, Brno, přednáška, kavárna, historie
Autorka přednášky vychází z písemných (tištěných i psaných) a ústních vzpomínek bývalých obyvatel města Brna německé národnosti, využívá ve svém výzkumu metod orální historie, biografické metody a analýzy dokumentů.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Brno
Relevance: 75%
ico-bin Hindutva – odvrácená tvář hinduismu
4. listopadu 2010, Praha, přednáška, kavárna, sociologie, historie
Hindutva je politický proud militantního hinduismu. Přednáška se věnuje jeho roli v životě současné Indie.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 75%
ico-html Les jako místo života a práce aneb Odkdy a proč je les divočinou
4. listopadu 2010, Praha, přednáška, životní prostředí, historie
Je možné, aby v lese někdo po dlouhou dobu žil, aby tam pálil obrovské ohně, aby byl les plný povozů, pasoucích se hospodářských zvířat, aby na pasekách rostlo žito?
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 87%
ico-bin Pražský orloj, jeho astronomická část
4. listopadu 2010, Praha, přednáška, fyzika, historie
V roce 2010 uplyne 600 let od doby, kdy byl v roce 1410 uveden do provozu unikátní hodinový stroj s astronomickým ciferníkem – pražský orloj. Co ukazuje jeho astronomická část?
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 87%
ico-html Zmizelý svět brněnských kaváren
4. listopadu 2010, Brno, přednáška, kavárna, historie
Kavárny představují svébytný a dosti svérázný typ hostinského zařízení. Oproti jiným hostinským podnikům je jejich historie poměrně krátká, je spojena s oblibou kávy jako nejprve exotického, teprve později běžného nápoje.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Brno
Relevance: 100%
ico-html Archeologický ústav AV ČR Brno Vás zve na promítání filmu Velká Morava
5. listopadu 2010, Brno, film, historie
Film poutavou formou podává dějiny Slovanů od jejich příchodu na Moravu až do 10. století, kdy Velkomoravská říše zaniká pod nájezdy Maďarů.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Brno
Relevance: 100%
ico-html Pátrání po stopách brněnských osobností
5. listopadu 2010, Brno, přednáška, historie
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Brno
Relevance: 100%
ico-html Středověká inkvizice jako tunelový mikroskop komunikačního prostoru kacířských sekt
5. listopadu 2010, Praha, přednáška, historie
Neortodoxní církve a sekty ve středověku byly většinou pronásledovány, musely se skrývat a zanechávaly po sobě málo stop.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha