logofacebook-small.jpg

Academia 

Mediální partneři 2010

Ceska televize

Mediální partneři 2010

ČR1 - Radiožurnál

Mediální partneři 2010

Leonardo

Mediální partneři 2010

 

Leonardo

Mediální partneři 2010

Leonardo

Mediální partneři 2010

Věda.cz

Mediální partneři 2010

21. století

Mediální partneři 2010

Port

Pořad Port
Mediální partneři 2010

Živa

Mediální partneři 2010

Český domov

Mediální partneři 2010

 

Český domov

Mediální partneři 2010

Český domov

Mediální partneři 2010

Český domov

Mediální partneři 2010

Český domov

Mediální partneři 2010

 

Český domov

Mediální partneři 2010

 

Český domov

Veda na Vasi strane

Organizátor festivalu

logo-av.jpg

Logo-TVT2011.jpg

Spot festivalu

tvt.jpg

Jaký byl program
TVT 2010

Výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Tipy osobností

Různorodost zdrojů energie aneb Michaelův energetický koktejl

Nigel Bellingham

Nigel Bellingham
ředitel British Council Česká republika

„Dr. Michael Londesborough je pro mě zárukou výborného vystoupení. Rád bych doporučil jeho přednášku o zdrojích energie - aktuální výzvy pro vědce, politiky a celou naši společnost. Líbí se mi, jakým způsobem Michael vysvětluje různé jevy – dokáže rozesmát, motivovat k zamyšlení nebo dokonce šokovat. British Council v rámci popularizace vědy spolupracuje s Michaelem již řadu let. Tento britský vědec je rovněž garantem našeho nového projektu Famelab.“

I vy máte možnost navštívit tuto přednášku!

Více tipů osobností

Výsledky vyhledávání

Rozšířené vyhledávání

Výsledky vyhledávání

Zobrazené akce: matematika
Počet nalezených akcí: 14
Relevance: 100%
ico-html Co asi nevíte o rovinných trojúhelnících
3. listopadu 2010, Brno, přednáška, matematika
Přednáška z elementární planimetrie (zajímavé body, přímky a kružnice asociované s daným trojúhelníkem).
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Brno
Relevance: 100%
ico-html Archimédův výpočet čísla pí
3. listopadu 2010, Praha, přednáška, matematika
O více než 2200 let starém výpočtu, který je poučný i dnes. Vysvětlíme si, jak Archimédes počítal číslo pí s přesností na svou dobu nevídanou.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 100%
ico-html Elementární geometrické konstrukce
3. listopadu 2010, Praha, přednáška, matematika
O tom, co lze sestrojit pravítkem a kružítkem, s trochou historie.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 100%
ico-html Hrátky s čísly a maticemi
3. listopadu 2010, Praha, přednáška, matematika
Některé geometrické problémy lze lépe řešit užitím algebry. Ukážeme si to na příkladě možných vnitřních úhlů čtyřstěnu.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 100%
ico-html Jak měřit obsah a délku
3. listopadu 2010, Praha, přednáška, matematika
Co je to integrální počet a jak se vyvíjel po více než dva tisíce let – od starých chytrých Řeků přes Newtona a Leibnize až po Českou hlavu. Ukážeme si, jak se starověcí Řekové vyrovnávali s pojmem nekonečna a jak položili základy k objevům Newtona.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 100%
ico-html Jak se použije matematika při archeologickém průzkumu nebo ve vašem MP3 přehrávači
3. listopadu 2010, Praha, přednáška, matematika
Elementární úvod do analýzy jedno- a dvourozměrných dat, včetně dat obrazových a zvukových. Doprovázeno příklady na obrázcích.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 100%
ico-html Jaká matematika se ukrývá v pražském orloji?
3. listopadu 2010, Praha, přednáška, matematika
V letošním roce je orloji na Staroměstském náměstí v Praze právě 600 let. Přednáška bude o tom, co vše orloj ukazuje a jaké matematické principy a triky k tomu využívá.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 75%
ico-html Neeukleidovská geometrie a gravitace
3. listopadu 2010, Praha, přednáška, matematika, fyzika, digitální technologie
Zamyslíme se nad geometrií na křivých plochách. Ukážeme si, že trojúhelník může mít všechny úhly pravé a obvod kružnice může být kratší než 2 πr.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 100%
ico-html Nekonečná čísla
3. listopadu 2010, Praha, přednáška, matematika
Co jsou nekonečná čísla, jak se s nimi počítá, kolik je jich a k čemu jsou dobrá.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 88%
ico-html Umíme zacházet inteligentně s inteligentními materiály?
3. listopadu 2010, Praha, přednáška, fyzika, matematika
„Inteligentními“ nazýváme materiály, které si „pamatují“ něco ze své termo/magneto/elektro/mechanické historie. Na počítačové řízení inteligentních mechanických prvků nestačí dostupné komerční algoritmy a je třeba zapojit také normální rozum.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 100%
ico-bin Úvahy matematického brontosaura
3. listopadu 2010, Praha, přednáška, matematika
Jak se prokousat prudce rostoucí horou poznatků. Počítače a matematika. Intuice, objevy, důkazy.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 100%
ico-html Jak hledat v datech zákonitosti s pomocí statistiky
4. listopadu 2010, Praha, přednáška, matematika
Máme-li k dispozici naměřené hodnoty nějakých veličin a předpokládáme, že tyto hodnoty splňují určité zákonitosti, lze se pokusit tyto zákonitosti najít. Pokud jsou naměřená data zatížena náhodnými chybami, nelze zaručit, že tyto zákonitosti budou nalezeny přesně.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 88%
ico-html Jak násobili astronomové v době Rudolfa II.
4. listopadu 2010, Praha, přednáška, matematika, fyzika
Na přelomu 15. a 16. století německý astronom J. Werner objevil nenápadný vzoreček, ve kterém se součin dvou goniometrických funkcí převádí na rozdíl. Tento objev otevřel cestu, pro použití tabulek funkcí sinus a kosinus ve prospěch ulehčení násobení větších čísel.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 75%
ico-html Od matematických her k počítačům
4. listopadu 2010, Praha, přednáška, matematika, digitální technologie
Číselné soustavy. Dvojková soustava a její souvislost s matematickou hrou.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha