logofacebook-small.jpg

Academia 

Mediální partneři 2010

Ceska televize

Mediální partneři 2010

ČR1 - Radiožurnál

Mediální partneři 2010

Leonardo

Mediální partneři 2010

 

Leonardo

Mediální partneři 2010

Leonardo

Mediální partneři 2010

Věda.cz

Mediální partneři 2010

21. století

Mediální partneři 2010

Port

Pořad Port
Mediální partneři 2010

Živa

Mediální partneři 2010

Český domov

Mediální partneři 2010

 

Český domov

Mediální partneři 2010

Český domov

Mediální partneři 2010

Český domov

Mediální partneři 2010

Český domov

Mediální partneři 2010

 

Český domov

Mediální partneři 2010

 

Český domov

Veda na Vasi strane

Organizátor festivalu

logo-av.jpg

Logo-TVT2011.jpg

Spot festivalu

tvt.jpg

Jaký byl program
TVT 2010

Výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Tipy osobností

Různorodost zdrojů energie aneb Michaelův energetický koktejl

Nigel Bellingham

Nigel Bellingham
ředitel British Council Česká republika

„Dr. Michael Londesborough je pro mě zárukou výborného vystoupení. Rád bych doporučil jeho přednášku o zdrojích energie - aktuální výzvy pro vědce, politiky a celou naši společnost. Líbí se mi, jakým způsobem Michael vysvětluje různé jevy – dokáže rozesmát, motivovat k zamyšlení nebo dokonce šokovat. British Council v rámci popularizace vědy spolupracuje s Michaelem již řadu let. Tento britský vědec je rovněž garantem našeho nového projektu Famelab.“

I vy máte možnost navštívit tuto přednášku!

Více tipů osobností

Výsledky vyhledávání

Rozšířené vyhledávání

Výsledky vyhledávání

Zobrazené akce: medicína
Počet nalezených akcí: 14
Relevance: 88%
ico-html Biologická léčba zánětlivých revmatických onemocnění
1. listopadu 2010, Praha, přednáška, kavárna, medicína
Kavárna se bude věnovat novým metodám biologické terapie zánětlivých revmatických onemocnění, zejména využití protilátek.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 88%
ico-bin Histochemie jako nástroj poznání živé přírody aneb Vše, co jste chtěli vědět o kmenové buňce
1. listopadu 2010, Praha, přednáška, biologie, medicína
Kmenové buňky jsou klíčové elementy pro vznik a formování tkání mnohobuněčných organismů, ale též pro udržení stavby a funkce orgánů po celou dobu života i pro jejich regeneraci v případě poškození.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 100%
ico-bin Léčba závislosti na tabáku v ČR podle zkušeností Mayo Clinic (USA)
1. listopadu 2010, Ostrava, přednáška, medicína
Závislost na tabáku je nemoc a je u nás příčinou téměř 20 % všech úmrtí, kolem 18 000 ročně. Pro ty kuřáky, kteří nedokázali přestat sami, by měla být k dispozici intenzivní léčba.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar
Relevance: 100%
ico-html Mozek a jeho (s)mysl – kvantový a nekvantový přenos na synapsi
1. listopadu 2010, Praha, přednáška, medicína
Naše galaxie Mléčná dráha má kolem 100 miliard hvězd a nervová soustava člověka má podobný počet – asi 100 miliard – neuronů. Víte, jaké „teleskopy“ používáme pro zviditelnění činnosti celého mozku a jaké pro zviditelnění impulsů jednotlivých neuronů a spojů mezi nimi – synapsí?
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 75%
ico-html Hluk – moderní civilizační hrozba
3. listopadu 2010, Praha, přednáška, životní prostředí, medicína
Významný český neurofyziolog, prof. Josef Syka, se v poslední době se intenzivně věnuje vážnému zdravotnímu problému – hluku vznikajícímu v dopravě a jeho vlivu na zdravotní stav populace.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 88%
ico-bin Léčba závislosti na tabáku v ČR podle zkušeností Mayo Clinic (USA)
České Budějovice, 3. listopadu 2010, přednáška, medicína
Závislost na tabáku je nemoc a je u nás příčinou téměř 20 % všech úmrtí, kolem 18 000 ročně. Pro ty kuřáky, kteří nedokázali přestat sami, by měla být k dispozici intenzivní léčba.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar
Relevance: 100%
ico-html Zobrazovací metody – okno do lidského těla
3. listopadu 2010, Praha, přednáška, medicína
Nové zobrazovací metody umožňují nový pohled do nitra člověka, a tím výrazným způsobem zlepšují diagnostické a léčebné možnosti.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 75%
ico-html Informační technologie a genetika
4. listopadu 2010, Praha, přednáška, medicína, digitální technologie
V úvodní prezentaci se studenti seznámí s poznatky genetiky, které ve spojení s informačními technologiemi otevírají nové možnosti pro personalizovanou medicínu. Bude předveden internetový systém pro ověřování znalostí z této oblasti v počítačové učebně a otevřena volná diskuse k uvedenému tématu.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 100%
ico-html Jak může životní styl ovlivňovat rozvoj metabolického syndromu a kardiovaskulárních chorob?
4. listopadu 2010, Praha, přednáška, medicína
Metabolický syndrom a kardiovaskulární choroby patří k nejzávažnějším příčinám úmrtí ve vyspělých zemích. Příčiny vzniky jsou stále nedostatečně objasněny.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 75%
ico-html O proudění tekutin v zařízeních s extrémně malými rozměry
4. listopadu 2010, Praha, přednáška, biologie, medicína, životní prostředí
Přednáška pojedná o mikrofluidice a jejích perspektivních uplatněních, např. v biosenzorech k identifikaci živých organismů, v implantátech pro stimulaci nervové soustavy (náhrady při ztrátě zraku nebo sluchu), pěstování jednobuněčných organismů jako zdroje biopaliv a redukci CO² v atmosféře nebo jako základ potravinového řetězce.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 88%
ico-html Od klasických chromosomů k FISH a chipové analýze
4. listopadu 2010, Praha, přednáška, kavárna, medicína
Kavárna se bude zabývat možnostmi genetické diagnostiky od klasické cytogenetiky k fluorescenční hybridizaci in situ a využití chipů zejména v oblasti zhoubných nádorů a jejímu přispění k racionální léčbě pacientů.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 75%
ico-html Předvedeme vám analýzu a syntézu řeči v reálném čase a syntézu řeči z textu
4. listopadu 2010, Praha, přednáška, medicína, digitální technologie
Lidská řeč je nejpřirozenější prostředek komunikace mezi lidmi. Stále častěji se používá i pro komunikaci stroj-člověk, např. v informačních a varovných systémech, v telekomunikacích, pro nevidomé apod.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 88%
ico-bin Vývoj nových protirakovinných léčiv na bázi vitaminu E
4. listopadu 2010, Praha, přednáška, medicína, biologie
Nádorová onemocnění jsou na předních místech v žebříčku úmrtnosti a jejich léčba je velmi náročná a nákladná. V Laboratoři molekulární terapie jsme vyvinuli nové léky založené na vitaminu E, které vykazují selektivní zabíjení nádorových buněk i za výrazně nižších koncentrací oproti původním derivátům vitaminu E.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha
Relevance: 75%
ico-html Za tajemstvími mozku: Průvodce džunglí zašuměných terabytů
4. listopadu 2010, Praha, přednáška, medicína, digitální technologie
Do jaké míry je možné číst lidskou mysl prostřednictvím studia mozku? Posledních deset let jsme svědky nárůstu zájmu o studium dynamiky spontánní aktivity mozku.
Aktualizováno: 27.2.2011
Týden vědy a techniky 2010  ›  sd  ›  Kalendář akcí  ›  kalendar  ›  prednasky-Praha